Hoppa till innehåll

Var är ditt favoritlandskap i Borgå?

Stadsplaneringen i Borgå bereder en delgeneralplan för de centrala delarna i Borgå som påverkar den framtida markanvändningen. För planen utarbetas en landskapsutredning.

Stadsplaneringen i Borgå bereder en delgeneralplan för de centrala delarna i Borgå som påverkar den framtida markanvändningen. För planen utarbetas en landskapsutredning.

Åsikter om vardagsmiljöer samlas som bakgrund för landskapsutredningen. Vi söker information om var miljön och landskapet anses vara trevliga och var inte. Avsikten är inte att hitta det mest ikoniska eller finaste landskapet i Borgå utan få reda på var de ställen och utsikterna som i vardagen anses viktiga är.

Sinnesförnimmelser på karta

Vi ber invånarna klä sinnesförnimmelser i ord och samlar dem på en karta med vilken vi kan samla kommuninvånarnas favoritlandskap. Vi önskar att invånarna använder alla sinnen vid observationerna.

  • Finns det dofter och ljud i ditt favoritlandskap?
  • Hur påverkar årstiderna?
  • Var är platserna som gläder dig?
  • Vilket är ditt favoritlandskap?
  • Var får landskapet inte ändras för mycket, utan kontinuiteten ska tryggas med landskapsvården?
  • Var är landskapet ”förstört” och borde förbättras?
  • Vad oroar dig i landskapet?
  • Stör buskar, obrukbara marker eller igenvuxna utsikter? Är byggnader för dominerande någonstans?
  • Var behövs nya skogar? 
  • Var ska landskapet ändras?

På dessa frågor kan du svara i en kartbaserad förfrågan 10.2–1.3. Genom att svara på landskapsförfrågan påverkar du landskapsutredningen som stöder arbetet med delgeneralplanen.

Ytterligare information
planläggninsarkitekt Emilia Saatsi
tfn 040 489 5749
emilia.saatsi@porvoo.fi