Hoppa till innehåll

Vatten läckaget i Emsalö har reparerats

Uppdatering 1.3. klo 15:30

Vatten läckaget i Emsalö har nu reparerats. Kunderan ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetsstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.


Borgå vatten har märkts at det kan finnas vatten läckaget i Emsalö. Vävytie område är utan vatten och många fastigheter har låg vattenledningstryck.

Vid behöv kan rent vatten hämtas från vattenkärran från adressen Emsalövägen 715.

Som följd av läckaget kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma i Emsalö områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetsstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.