Hoppa till innehåll

Vattenläcka i Hammars 10.6.

En vattenläcka har uppstått på Råbackavägen. Reparationsarbetet påbörjas idag och blir troligen färdiga till kvällen. Ett område med 13 fastigheter blir utan vatten, fastigheterna har informerats skilt.

En vattenläcka har uppstått på Råbackavägen. Reparationsarbetet påbörjas idag och blir troligen färdiga till kvällen. Ett område med 13 fastigheter blir utan vatten, fastigheterna har informerats skilt.

Två vattenkärror hämtas till Backvägen till korsningarna med Björkdungevägen och Råbackavägen.

Som följd av läckaget kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.