Hoppa till innehåll

Vattenläckage vid Runebergsgatan 25.8.

Ett vattenläckage har upptäckts vid Runebergsgatan. Reparationsarbetena påbörjas genast och beräknas vara klara under dagen. Vattnet måste stängas på ett litet område. Rent dricksvatten kan hämtas från vattentank som hämtas till Runebergsgatan 16-18.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.