Hoppa till innehåll

Vattenledning läcker i Haiko 18.3

Uppdatering kl. 11.50. Området var vattnet stängs måstes utvidgas från det ursprungliga.

Uppdatering kl. 11.50. Området var vattnet stängs måstes utvidgas från det ursprungliga.

Ett läckage har upptäckts längs Haikovägen. Reparationsarbetena påbörjades ungefär kl. 9. Vattnet stängs under reparationsarbetet. Arbetet beräknas vara klart under dagen. Området var vattnet stängs utvidgades ca kl. 11.40. Kunderna meddelades via sms.

Rent dricksvatten finns vid korningen av Annas väg och Kristinas gränd. En vattenkärra hämtas också till Ebbas vägen.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.