Hoppa till innehåll

Vattenledning läcker på Patrullvägen, reparationsarbetet börjar under förmiddagen 30.1.

Ett läckage har upptäckts på Patrullvägen idag 29.1. Reparationsarbetena påbörjas på lördagsförmiddagen 30.1. Vattnet stängs under reparationsarbetet. Områdets kunder meddelas närmare via sms. Arbetet beräknas vara klart tills kl. 16.00 Rent dricksvatten kan hämtas från vattentank vid Patrullvägen 3 och Dragonvägen 2.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.