Gå till innehåll

Vattenledning läcker vid Kyrkobrinken 5.10.

Ett läckage har upptäckts vid Kyrkobrinken. Reparationsarbetena påbörjas genast och beräknas vara klara under arbetsdagen. Vattnet måste stängas och några fastigheter blir utan vatten, till dessa har man meddelat per textmeddelande. Rent dricksvatten kan hämtas från vattentank som hämtas nära korsningen vid Kyrkobrinken och Mellangatan.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.