Gå till innehåll

Vattenledning läcker vid Sannäs skola 2.2.

En vattenledning har skadats under grävarbeten. Vattenledningen har stängts. Reparationsarbetena är påbörjade och beräknas vara klara ca. 12 tiden. Cirka 7-8 fastigheter vid Netasvägen och Järnstigen är utan vatten under reparationsarbetet. Invånarna har meddelats per textmeddelande.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.