Hoppa till innehåll

Vattenledning skadats vid Haikoträskvägen 21.3

Uppdatering 15.20. Reparationsarbetet är klart och vattendistributionen återhämtad.

Vattenledningen har skadats vid grävarbeten nära Haikoträskvägen och Haikovägens korsning. Avbrott i vattendistributionen på området som syns på kartan. Reparationsarbeten är påbörjade och vi försöker återhämta vattendistributionen snarast möjligast.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.