Hoppa till innehåll

Vattentjänstarbete vid Gamla Helsingforsvägen orsakar tillfälliga ändringar i trafiken

Borgå vatten förnyar huvudvattenledningen som är belägen längs Gamla Helsingforsvägen vid före detta Mätäjärvi avstjälpningsplats. Byggnadsarbetet orsakar tillfälliga ändringar i fordonstrafiken. Arbetet utförs i två skeden. Tillfälliga trafikändringar enligt skede 1 påbörjas under vecka 4.

Skede 1

Vattentjänstarbetet orsakar att ena körbanan på Gamla Helsingforsvägen och körförbindelsen till Johannisbergsvägen stängs. Trafiken dirigeras via trafikljus förbi arbetsplatsen. Arbetet orsakar inte ändringar för lättrafiken. Körförbindelse till Johannisbergsvägen via Bangatan. Skede 1 beräknas ta cirka 6 veckor.

Skede 2

Vattentjänstarbetet orsakar att ena körbanan på Gamla Helsingforsvägen och körförbindelsen till Bangatan stängs. Trafiken dirigeras via trafikljus förbi arbetsplatsen. Arbetet orsakar inte större ändringar för lättrafiken. Körförbindelse till Bangatan via Johannisbergsvägen. Skede 2 beräknas ta cirka 3 veckor.

Trafikarrangemanget återställs till det normala efter skede 2. Borgå vatten beklagar trafikstörningarna som arbetet för med sig.