Hoppa till innehåll

Veckan mot rasism syns på många sätt i Borgå stads verksamhet

Den nationella veckan mot rasism firas 18–24.3. Temaveckan syns på många vis i Borgå stads verksamhet. På förslag av stadens invandrarkommitté erbjuds stadens personal utbildning för att bekämpa rasism och diskriminering och för att främja goda befolkningsrelationer.

Käsiä.

Utbildningen blir en bestående del av stadens introduktion och interna utbildningsutbud.

– Borgå är en stad med allt flera kulturer och andelen stadsbor med ett annat modersmål än finska eller svenska är mer än 8 procent. Olika kulturella och språkliga bakgrunder är närvarande både i kundarbete och i arbetsgemenskaper, säger integrationschef Jenny Broberg.

– Det är bra för oss alla att lära oss ännu mer om den så kallade kultursensitiviteten, det vill säga hur vi beaktar och möter våra invånare med olika kulturella bakgrunder, säger Broberg.

Den mångkulturella musikalen Respect

Borgå medborgarinstitut ordnar tillsammans med stadens ungdomstjänster, Borgå FPK och Kulturhuset Grand en mångkulturell musikal Respect–Matka-Resa-Journey.
Den öppna publikföreställningen ordnas torsdagen den 21 mars kl. 18 på Grand. Under veckan ordnas också egna föreställningar för skolelever.
Musikalen berättar om familjens överlevnad och flykt under kriget och om en lång resa till fots och med en räddningsbåt över Medelhavet till ett flyktingläger och efter en vänteperiod till Finland.
Manuset bygger delvis på gruppmedlemmarnas egna erfarenheter och har bearbetats tillsammans med gruppens ledare.


Anna Soudakova författargäst i huvudbiblioteket

Författaren Anna Soudakova besöker Borgå huvudbibliotek tisdagen den 19 mars kl. 17.30 och berättar om sin personliga roman ’’Varjele varjoani’’, som handlar om livet vid gränsytan mellan flera språk och kulturer.
På huvudbiblioteket ordnas under veckan en bokutställning där man kan låna skön- eller faktaböcker om rasism eller mångkultur.
Biblioteket har även en samling med flerspråkig skönlitteratur. Samlingen omfattar böcker på engelska, spanska, italienska, ryska, ukrainska, estniska, franska, tyska, norska och danska. Böcker på olika språk finns också för barn.
Dessutom kan Borgå bibliotek beställa böcker till kunderna från Flerspråkiga biblioteket i Helsingfors. Där finns litteratur och annat material på över 80 språk. Via Borgå biblioteks tidningstjänst PressReader kan man läsa e-tidningar från 120 länder på 60 olika språk.