Hoppa till innehåll

Vi förbättrar avloppsnätet på Ågatan

Borgå vatten sanerar avloppsnätet på Ågatan på sträckan mellan Alexandersgatans bro - Skepparegatan. Arbetet utförs genom schaktfria metoder med så kallad rörinfodring. Saneringsarbetet påbörjas med förberedande arbeten under vecka 1.

Själva infodringsarbetet utförs under vecka 2. Infodringsarbetet går ut på att man lägger in i gamla avloppsröret en strumpa som är impregnerad med harts. Strumpan hårdnar med hjälp av värme. Under infodringsarbetet kan man märka vattenånga samt lukt av plast på området.

Saneringsarbetet förorsakar tillfälliga ändringar i trafiken under arbetets gång.

Som entreprenör fungerar Aarsleff Ab.