Hoppa till innehåll

Vi förbättrar avloppsnätet vid Talldungevägen 30.8.

Borgå vatten sanerar avloppsnätet vid Talldungevägen. Avloppsnätsavsnittet som saneras är beläget på fastigheterna mellan Trappasvägen och Talldungevägen. Arbetet utförs genom schaktfria metoder med så kallad rörinfodring. Saneringsarbetet påbörjas 30.8 och beräknas ta 1-2 dagar.

Infodringsarbetet går ut på att man lägger in i gamla avloppsröret en strumpa som är impregnerad med harts. Strumpan hårdnar med hjälp av värme. Under infodringsarbetet kan man märka vattenånga samt lukt av plast på området.

Som entreprenör fungerar Aarsleff Ab.