Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattenledningsnätet på Ågatan

Borgå vatten sanerar vattenledningsnätet på Ågatan mellan Mannerheimgatan och Alexandersgatan. Saneringen utförs genom att infodra gamla röret med ett nytt. Grävarbeten utförs vid tomtanslutningar samt i båda ändorna av röret som saneras.

Arbetet påbörjas under vecka 5 och beräknas ta 4–5 veckor.

Fastigheterna på området kopplas under saneringstiden till en temporär vattenledning som byggs ovan mark. Detta berör också fastigheten på Ågatan 19.

Vattendistributionen samt mottagning av avloppsvatten fungerar normalt. Några små avbrott kan dock förekomma. Saneringsarbetet förorsakar tillfälliga ändringar i trafiken på området.

Som entreprenör fungerar Sujutek Oy.