Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattenledningsnätet på Gezeliusgatans område

Borgå vatten sanerar vattenledningsnätet på Gezeliusgatan samt ett litet avsnitt på Brunnsgatan och Ånäsgatan. Saneringen utför genom schaktning.

Arbetet påbörjas under vecka 19 och beräknas ta cirka 4 veckor. Möjligen påbörjas förberedande arbeten redan under vecka 18.

Fastigheterna på området kopplas under saneringstiden till en temporär vattenledning som byggs ovan mark.

Vattendistributionen samt mottagning av avloppsvatten fungerar normalt. Några små avbrott kan dock förekomma. Saneringsarbetet förorsakar tillfälliga ändringar i trafiken på området. Gezeliusgatan stängs för trafik och för invånarna reserveras parkeringsutrymme på parkeringsplatsen mittemot Brunnsgatan 8.