Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattentjänstnätet på Kirills gränd i Haiko

Borgå vatten sanerar vattentjänstnät på Kirillsgränd i Haiko, saneringsarbetet påbörjas under vecka 11. Vatten- och avloppsnätet saneras på området som syns på kartan. Saneringen utförs genom schaktfria metoder på de ställen det är möjligt. Grävarbeten måste göras åtminstone vid nätets och fastigheternas anslutningspunkter.

Fastigheterna som är anslutna till vattenledningen som saneras ansluts till ett tillfälligt vattenledningsnät ovan mark, detta orsakar korta avbrott i vattendistributionen på området. Borgå vattens arbetsledare är i kontakt med de fastighetsägare som detta gäller.

Arbetet orsakar tillfälliga ändringar i trafiken på området. Kirills gränd kommer att stängas för trafik under arbetets gång. En tillfällig parkeringsplats för invånarna kommer att finnas på före detta yrkesskolans tomt. Tillfälliga parkeringsplatsen syns på kartan. Vattenverket informerar skilt till de fastigheter samt tidtabell då man parkerar på tillfälliga parkeringsområdet.

Arbetet beräknas ta 3-4 veckor. Vi beklagar störningar arbetet för med sig.