Hoppa till innehåll

Vi förbättrar vattentjänstnätet på Östravägen uppdaterad 26.11

På området utförs grävarbeten under vecka 48 och rörinfodringsarbeten fr.o.m. vecka 50

På området utförs grävarbeten under vecka 48 och rörinfodringsarbeten fr.o.m. vecka 50

Borgå vatten sanerar avloppsnätet på Östravägen. Arbetet utförs huvudsakligen genom schaktfria metoder med så kallad rörinfodring.

Saneringsarbetet påbörjades genom att filma avloppet, detta arbete utfördes under vecka 45. Under filmningen påträffades 3 punkter var verket måste utföra grävarbeten förrän själva infodringsarbetet. Grävarbetet utförs under vecka 48. Grävarbetet kommer att orsaka tillfälliga ändringar i trafiken då gatan måste stängas för trafik vid varje grävpunkt.

Själva infodringsarbetet påbörjas under vecka 50 som planerat. Infodringsarbetet går ut på att man lägger in i gamla avloppsröret en strumpa som är impregnerad med harts. Strumpan hårdnar med hjälp av värme. Metoden åstadkommer vattenånga som syns på området under arbetets gång.

Även kommande infodringsarbetet som utförs under vecka 50 kommer att förorsaka smalnade körfält samt tillfälliga ändringar i trafiken.