Hoppa till innehåll

Vi rekryterar proffs till småbarnspedagogik och svenskspråkiga skolor

Borgå stad söker personal till småbarnspedagogik och svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Ansökningar kan lämnas in fram till 13.2.2023 kl. 15.

opettaja ja oppilas luokassa.

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik söker anställda till daghem, barnets stöd, öppna tjänster inom småbarnspedagogik och småbarnspedagogikens förvaltning. Det finns både ordinarie anställningar och visstidsanställningar att söka.

Staden söker en planerare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik, lärare inom småbarnspedagogik, socionomer inom småbarnspedagogik och barnskötare inom småbarnspedagogik till finsk- och svenskspråkiga barngrupper.

I Borgå har man satsat på småbarnspedagogikens lokaler och personal.

– Vi har anställt flera ordinarie vikarier till daghemmen. Vi har också fungerande lärmiljöer. Vi erbjuder vår personal mångsidiga möjligheter att uppdatera och öka sitt kunnande och vi stöder också våra anställdas fortbildning, berättar servicechef inom småbarnspedagogik Marjaana Kantonen.

Coaching och mentorskap i de svenskspråkiga skolorna

Nya proffs behövs också till de svenskspråkiga skolorna i Borgå. Staden rekryterar bland annat områdesrektorer och biträdande tjänsterektorer, klasslärare, ämneslärare och speciallärare.

Det finns både ordinarie anställningar och visstidsanställningar att söka.

– Vi har i Borgå under de senaste åren satsat på välfungerande lärmiljöer och skollokaler, vilka möjliggör ändamålsenlig och flexibel undervisning. Dessutom arbetar vi för att främja anställdas och elevers välbefinnande bland annat via coaching och mentorskap. Samarbetet mellan hem och skola är viktigt för oss, berättar direktören för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen Rikard Lindström.

Rekryteringarna för den finskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen börjar 10.2.2023.