Hoppa till innehåll

Vikariearrangemang i ledningen för centralen för förvaltningstjänster i staden från och med 1.3

Direktör för centralen för förvaltningstjänster Anniina Kitula övergår för viss tid till det nya stödtjänstbolaget HPK Palvelut Oy och blir verkställande direktör för det från 1.3.2022. I praktiken är hon borta från sin nuvarande tjänst uppskattningsvis till 31.8.2022.

Anders Backström, utvecklingschef för centralen för förvaltningstjänster, blir ställföreträdande direktör för centralen för förvaltningstjänster. Utvecklingschef Anders Backström sköter under den här tiden också sina egna arbetsuppgifter i tillämpliga delar.

HPK Palvelut Oy ska från och med 1.1.2023 producera ekonomi- och personalförvaltnings-, ICT- och översättningstjänster för Borgå stad och Östra Nylands välfärdsområde. Borgå stads anställda vid centralen för förvaltningstjänster övergår till bolaget genom överlåtelse av rörelse i ett senare skede under 2022.