Hoppa till innehåll

Viktbegränsningar för broarna på Svinö – reparationer och planering påbörjas

I en undersökning av broarna på Svinö, som ligger i närheten av Borgå centrum, har man hittat skador i träbroarnas bärande konstruktioner.

Porvoon kaupungin tunnus.

Av säkerhetsskäl har man nu ändrat på broarnas viktbegränsning på Svinövägen. Enligt de nuvarande begränsningarna får man köra på broarna med fordon som väger max 10 ton, medan den tillåtna maximala viktgränsen tidigare var 15 ton. Det här betyder att tunga fordon inte får köra på broarna. Räddningsverket i Östra Nyland har rätt att köra över broarna oberoende fordonens tyngd.

Dessutom blir broarna enkelriktade från och med juli. Fartområdet kommer vara ca 4,2 meter brett. Samtidigt förstärks broarnas stödpålar och -linjer. Genom begränsningarna och reparationerna vill man se till att skadorna inte blir värre.

– Vi informerar senare om praktiska saker som berör invånarna, så som avfallsservice och andra transportarrangemang, när situationen klarnar, berättar Matias Pietilä.

Planeringen för att förnya broarna påbörjas nu. Ombyggandet av broarna kan börja tidigast i slutet av 2024, på grund av konsekvensbedömningen i enlighet med vattenlagen samt Natura-områdens naturskyddsbegränsningar.

Det finns tre träbroar på Svinö. Alla broarna kommer repareras.