Hoppa till innehåll

Vill du påverka? Ställ upp som kandidat till ungdomsfullmäktige

I november väljs nya medlemmar till Borgå ungdomsfullmäktige för perioden 1.1.2021–31.12.2022. Till ungdomsfullmäktige väljs 24 medlemmar och 10 ersättare. Alla Borgåungdomar som är födda 2001–2006 kan ställa upp i valet.

I november väljs nya medlemmar till Borgå ungdomsfullmäktige för perioden 1.1.2021–31.12.2022. Till ungdomsfullmäktige väljs 24 medlemmar och 10 ersättare. Alla Borgåungdomar som är födda 2001–2006 kan ställa upp i valet.

Man kan ställa upp som kandidat fram till den 30 oktober genom att fylla i en blankett som fås från den egna skolans kansli eller från någon av stadens ungdomslokaler (Zentra i centrum, Kertsi i Gammelbacka eller Nuokka i Vårberga). Blanketten returneras antingen till den egna skolan eller till en ungdomslokal.

Rösträtt i ungdomsfullmäktigevalet har alla Borgåungdomar som är födda 2001–2007. En röstberättigad kan höra till endast en valmansförening och ställa upp endast i sin egen valkrets.

– Ungdomsfullmäktige är en utmärkt chans för unga att påverka ärenden i sin egen hemstad och lära sig grunderna för kommunalpolitik och beslutsfattande.  Ungdomsfullmäktige tar bland annat ställning till beslut som fattas i stadsfullmäktige, alltså stadens högsta beslutande organ, via sin representant eller till exempel skrivelser i tidningen, berättar ungdomsfullmäktiges ordförande Juho Heikkilä.

– Man klarar sig bra i ungdomsfullmäktige även om man inte har någon som helst erfarenhet av att påverka, du behöver bara iver och vilja att lära dig. Det finns olika roller och sätt att medverka för var och en. Alla behöver inte ordna evenemang eller skriva tidningsartiklar. Ungdomsfullmäktige är en tät gemenskap med varm stämning, där du får bekanta dig med nya människor med olika utgångspunkter och också vara med på olika fritidsevenemang, fortsätter Heikkilä.

Valkretsar och deras platsantal

Som valkretsar fungerar läroanstalterna, vars elever kan rösta på kandidater från sin egen skola. Det finns totalt tio valkretsar: Linnajoen koulu, Pääskytien koulu, Albert Edelfeltin koulu, Lyceiparkens skola, Strömborgska skolan, Borgå gymnasium, Linnakosken lukio, Careeria, Prakticum, samt valkretsen övriga (Borgåbor som studerar annanstans och Borgåbor som inte studerar).

Platserna fördelas enligt följande: Linnajoen koulu 3, Pääskytien koulu 3, Albert Edelfelt 2, Lyceiparkens skola 2, Strömborgska skolan 2, Borgå gymnasium 2, Linnakosken lukio 3, Careeria 3, Prakticum 2, Övriga 2.

De tio ersättarna är gemensamma för alla valkretsar och deras inbördes ordningsföljd bestäms enligt kandidatens proportionella antal röster i sin egen valkrets.

Valtidtabell:

  • Tid att kandidera 5.10–30.10
  • Valinfo för nya kandidater 2.11 kl. 17 i ungdomslokalen Zentra
  • Förhandsröstning 9.11 kl. 14–17 i ungdomslokalerna
  • Valdag i skolorna 12.11

Mera information: 
 ungdomsarbetare Petra Backman
petra.backman2@porvoo.fi
tfn 040 138 9440

ungdomsfullmäktiges ordförande Juho Heikkilä
juho.heikkila@nuvaporvoo.fi