Hoppa till innehåll

Vintern kommer, du kommer väl ihåg att granska så inte tomtledningen eller vattenmätaren fryser

Vintern är påväg och speciellt nattetid börjar temperaturen redan vara på minussidan. Vi vill påminna alla om att förhindra så att vattenmätaren fryser.

Håll alltid plusgrader i mätarutrymmet. Även dåligt isolerade tomtledningar kan frysa. Det lönar sig vid behov att tilläggsisolera rör eller exempelvis installera en värmekabel. Man kan också vid behov lämna kranen och droppa för att förhindra frysning.

Ifall vattenmätaren fryser på vintern trots gjorda åtgärder kan man kontakta Borgå vattens felanmälan under arbetstid till nummer 019 520 2617 och utom arbetstid till nummer 020 1111 400. Vattenmätarbyten utförs alltid av Borgå vatten.

För att tina upp frusna vattenledningar kan man vända sig till Borgå vatten eller lokala VVS-företag.