Hoppa till innehåll

Främjande av hälsa och välfärd

Välbefinnande är starkt anknutet till varje person själv. Stadens uppgift är att skapa en ram för kommuninvånarna att bygga upp sitt eget välbefinnande, att uppmuntra dem att ta hand om sitt välbefinnande och att följa upp och synliggöra hur kommuninvånarna mår.

Att främja välfärd och hälsa är en omfattande uppgift som förutsätter tvärsektoriellt samarbete inom stadens olika sektorerna. Invånarnas välmående är kopplad bland annat till småbarnspedagogiken, utbildningen, motions-, kost- och kulturutbudet, planläggningen, vattentjänsterna, miljötillstånd, trafikarrangemang och många andra uppgifter som staden har hand om.

Varje sektor, serviceområde och anställd i staden bidrar till invånarnas välbefinnande och hälsa, gemenskap, inkludering, trivsel och trygghet.

Kommunernas samarbetsparter i arbetet är bland annat frivilligverksamhet, föreningar, organisationer, företag, församlingar och välfärdsområdet.

Välfärdsberättelse och -plan

Välfärdsberättelsen och planen är ett arbetsredskap och ett offentligt dokument som anknyter främjandet av välfärd och hälsa till en del av planeringen av kommunernas verksamhet, ekonomi, ledning och beslutsfattande.

Mer information

Petra Bärlund-Hämäläinen

Välfärdskoordinator