Hoppa till innehåll

Aktuellt om Epoon koulu

Borgå lokalservice har lämnat sitt bemötande till miljöhälsovårdens inspektionsberättelse och utlåtande gällande Epoon koulus lokaler.

Porvoon kaupungin tunnus.

I inspektionsberättelsen bad man lokalservicen att utreda vilka korrigerande åtgärder den tänker vidta gällande de missförhållanden som observerats.

– Motionssalen kommer att stängas. Om salens framtid finns inga planer. Under de senaste åren har man vidtagit åtgärder som tryggar användningen av lokalerna, man har till exempel förbättrat undertrycket av bottenbjälklaget och använt luftrenare, berättar lokalitetsdirektör Mikko Silvast.

Vissa andra brister som visats i inspektionsberättelsen har åtgärdats under våren och arbetet fortsätter på sommaren. I mars har man korrigerat till exempel konstruktionsöppningar, golvmattornas fogar och ytterdörrens tröskel. Ventilationskanalerna har rengjorts i hela byggnaden i maj. På sommaren kommer akustikplattornas kanter att skyddas i textilklassen och matsalen.

Miljöhälsovården har mottagit lokalservicens bemötande.

– Miljöhälsovården har ingenting att anmärka i ärendet. På basis av bemötandet anser vi, att lokalservicen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda, åtgärda och begränsa de missförhållanden som upptäckts i utrymmena, berättar hälsoinspektör Tiina Kosonen.

Tidigare om ämnet: