Hoppa till innehåll

Äldrerådet stärker de äldres delaktighet

Under våren ordnar Borgå äldreråd ett seminarium om naturens inverkan på äldre, en diskussion om äldres boende och ensamhet samt ett motionsevenemang för äldre i Kokon.

– Äldrerådet är ett samarbetsorgan som inrättats för att uppmärksamma den äldre befolkningens delaktighet och inflytande i frågor som hör till Borgå stads ansvarsområde, berättar delaktighetskoordinator Maija Eklöf.

Äldrerådet deltar i planeringen, beredningen och uppföljningen av sektorernas verksamhet i frågor som är viktiga med tanke på den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller utförandet av dagliga aktiviteter.

– Neuvosto edistää myös ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, edistää ikäihmisten näkyvyyttä kaupungin voimavarana ja edistää toiminnallaan kolmannen sektorin toimintaa ikäihmisten tukemiseksi, Eklöf jatkaa.

Rådet främjar också den äldre befolkningens möjlighet att delta i planeringen av tjänster som påverkar deras levnadsförhållanden, främjar de äldres synlighet som en resurs för staden och främja den tredje sektorns verksamhet för att stödja äldre, fortsätter Eklöf.

Evenemang som Äldrerådet ordnar under 2024:

  • 14.2. kl. 18–19.30, Linnankosken lukio: “Naturens inverkan på seniorers välbefinnande” – naturdokumentärfilmaren Petteri Saario från Borgå föreläser på ett evenemang som ordnas av Borgå stads äldreråd och Borgå medborgarinstitut. Föreläsningen är avgiftsfri och går på finska. Anmälning: opistopalvelut.fi/porvoo
  • 20.3.2024 kl. 10–12 “Boende och ensamhet för äldre i Borgå”, Huvudbiblioteket, med bibliotekets Det här vill vi prata om-konceptet.
  • 16.5.2024 kl. 13–16 Motionsevenemang för äldre i Kokonhallen
  • 8–9.6. Borgådagarna 2024, marknadsmöte
  • 6-13.10.2024 Äldreveckan, olika program varje dag