Hoppa till innehåll

Avbrott i vattendistributionen på Mellangatan 26.5.

Vattenverket utför ledningsarbeten på Mellangatan 26.5 kl. 8-12. Vattenledningen stängs under ledningsarbetet, vattnet kopplas på tidigare ifall arbetet går snabbare. Invånarna ombeds att ta vatten till vara före arbetet börjar. Invånarna har också meddelats per textmeddelande.

Rent dricksvatten kan hämtas från vattenkärra vid Mellangatan 13.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.