Hoppa till innehåll

Beredningen av kulturprogrammet inleds med intervjuer

Beredningen av Borgå stads kulturprogram fortsätter: i månadsskiftet maj-juni inleddess intervjuer med sakkunniga och efter semestrarna fortsätter arbetet med enkäter och workshoppar. Kulturprogrammet drar upp riktlinjer och fastställer mål och visioner för stadens kulturverksamhet ända fram till år 2030.

Beredningen av Borgå stads kulturprogram fortsätter: i månadsskiftet maj-juni inleddess intervjuer med sakkunniga och efter semestrarna fortsätter arbetet med enkäter och workshoppar. Kulturprogrammet drar upp riktlinjer och fastställer mål och visioner för stadens kulturverksamhet ända fram till år 2030.

– Vi blev tvungna att ändra den ursprungliga tidsplanen för beredningen av kulturprogrammet på grund av coronasituationen. Fördröjningen gäller främst intervjuer med sakkunniga, vilka vi ändå kunde börja med nu i början av juni. Arbetet med programmet fortsätter i augusti efter pausen under semestrarna. Vi utarbetar programmet med hjälp av intervjuer, enkäter och workshoppar i samarbete med stadens olika sektorer, yrkesverksamma inom den kreativa branschen och representanter för näringslivet och tredje sektorn, berättar kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen.

Genom intervjuerna med sakkunniga kartläggs nuläget och framtiden för kulturverksamheten i Borgå. Till intervjuer kallas sakkunniga inom kommun- och kultursektorn, representanter för den kreativa branschen och stadens samarbetsparter.

Arbetet fortsätter i augusti med enkäter. Då närmar vi oss olika målgrupper såsom invånare, personer som utövar och arbetar med konst och kultur, föreningar, aktörer inom turistbranschen, beslutsfattare och andra intressentgrupper och samarbetsparter. Enkäterna som är öppna för alla genomförs på webben och de kan besvaras av alla som är intresserade av hur kulturverksamheten ska utvecklas.

–  Med enkäterna kartläggs de nuvarande starka sidorna i kulturverksamheten i Borgå, och vad som borde utvecklas. Framförallt samlar vi material ur vilket vi formar den kommande kärnan i kulturprogrammet. Bland dem som deltar i enkäten utlottas produktpriser som har att göra med stadens kulturverksamhet, så det lönar sig att svara, uppmanar Jaakko Huttunen från konsultbyrån MDI som genomför enkäterna.

Materialet som fås genom intervjuerna och enkäterna utnyttjas vid planeringen av workshopparna som ordnas på hösten.

Delta i workshop i september

I september ordnas fyra olika workshoppar för olika aktörer. Anmälan till de workshoppar som är öppna för alla, 8.9 och 22.9, börjar i augusti och då informerar staden mera om dem på kulturprogrammets webbsidor och i evenemangskalendern. Alla workshoppar är tvåspråkiga. Webbsidan för kulturprogrammet finns på adressen:  www.porvoo.fi/porvoon-kaupungin-kulttuuriohjelma-2030

Den första workshoppen den 3 september kl. 17–19.30 är avsedd för personer som arbetar inom konst- och kulturbranschen och till den skickas inbjudan separat.
 
Invånare och personer inom näringslivet och turistbranschen får berätta sina åsikter i den andra workshoppen tisdag 8.9 kl. 14–16.

Den tredje workshoppen ordnas tisdag 22.9 kl. 14–16 för representanter för tredje sektorn och stadens olika sektorer. Invånare kan delta också i denna workshop.

Den fjärde workshoppen som ordnas i slutet av september är seminarieliknande, och är avsedd för inbjudna professionella och sakkunniga inom kulturbranschen.

Utarbetandet av kulturprogrammet är ett av de centrala målen för kultur- och fritidstjänsterna under åren 2020–2021. Stadens kulturtjänster koordinerar utarbetandet av kulturprogrammet. Borgå stad utarbetar kulturprogrammet i samarbete med konsultbyrån för regionutveckling MDI.

Mera information:

Meddelande 17.1.2020: Arbetet med kulturprogrammet inleds i Borgå

Merja Kukkonen, kultur- och fritidsdirektör, tfn 040 4891 754
merja.kukkonen@porvoo.fi

Susann Hartman, chef för kulturtjänster, tfn 040 550 4527
susann.hartman@porvoo.fi