Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 26.8.2021

Den nya bildninsnämnden i Borgå höll sitt första möte den 26 augusti.

Den nya bildninsnämnden i Borgå höll sitt första möte den 26 augusti.

– Det viktigaste är att kartlägga hur barn och ungdomar mår och rikta resurser på rätt sätt. I synnerhet är det viktigt att rikta tillräckligt med resurser till undervisning inom alla skolstadier. Vad gäller ekonomin, måste vi vara noggranna och moget överväga alla åtgärder, säger bildningsnämndens ordförande Hanna Lönnfors inför den nya perioden.
– Det är fint att vi har fått ivriga ordförande med nya perspektiv och mycket erfarenhet. Vi kommer att behöva mycken strategisk kontroll av helheter så att också detaljerna kan falla på sin plats, säger Bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Bildningsnämndens beslut 26.8.2021
I de övriga ärendean beslutade nämnden enhälligt enligt föredragningslistan.

Delårsraport 2/2021
Bildningsnämnden antecknar delårsrapporten 2/2021 för kännedom.

Serviceprinciper för skiftesvård vid tjänster inom småbarnspedagogik i Borgå från 1.9.2021
Bildningsnämnden godkänner serviceprinciperna för skiftesvård vid tjänster inom småbarnspedagogik i Borgå från 1.9.2021 enligt förslaget. Vid utarbetandet av serviceprinciperna för skiftesvård har man beaktat lagen om småbarnspedagogik 540/2018 och lagen om grundläggande utbildning 628/1998. Principerna för skiftesvård för barn i förskoleålder har skrivits in i serviceprinciperna.

Övriga ärenden
Alla övriga ärenden godkändes enligt föredragningslistan