Hoppa till innehåll
barn -

Bli stödperson till ett barn – utbildning i april

ett barn leker med en lekspis

Vi söker tillförlitliga vuxna som önskar ge en del av sin tid och gå en bit tillsammans med barnet. Skulle det kunna vara du? Loviisa, Askola, Borgå och Sibbo ordnar tillsammans en avgiftsfri stödpersonsutbildning i april 2022.

Stödpersoner är frivilliga och trygga vuxna i barnens liv. Stödpersonerna stöder och stärket barnets välmående och ger kraft i vardagen. I praktiken betyder det att du skulle delta i barnets vardag. Du skulle lyssna, diskutera och vara närvarande. Träffarna med barnet ordnas i allmänheten en gång i veckan eller varannan vecka. Med stödpersonen kan barnet t.ex. pröva på nya hobbyn, gå på utfärder och gå på café.

Stödpersoner behövs för att stöda barn och familjer i olika situationer. Behovet av stöd hos barnet eller familjen kan ha många olika orsaker. Föräldrarna kan ha svårigheter att orka eller familjens situation kan av annan orsak vara svår. Barnet kanske saknar hobby eller vänner, eller har svårt i sociala situationer.

Stödpersonsutbildning 2022

Den avgiftsfria utbildningen ordnas på distans via Teams. Kursen går på finska men du får gärna själv prata svenska.

  • 25.4.2022 kl. 17–20
  • 27.4.2022 kl.17–20

Blev du intresserad? Anmäl dig till utbildningen eller fråga mer!

Vi ber dig uppmärksamma att vi ber om tillstånd att ansöka om utdrag om brottslig bakgrund av alla som går med i verksamheten.

Tilläggsinformation och anmälningar: