Hoppa till innehåll

Borgå rekryterar lärare

Borgå stad söker lärare till finsk- och svenskspråkiga skolor, till både ordinarie och visstidsanställningar. Ansökningstiden pågår till 14.2.2020.

Staden söker bland annat klasslärare, ämneslärare, speciallärare och specialklasslärare. I de finskspråkiga skolorna finns ca 20 och i de svenskspråkiga skolorna över 10 lediga jobb. 

– Vi utvecklar ständigt lärandet och lärarskapet. Under de senaste åren har vi bland annat satsat på tutorverksamhet för undervisningspersonalen och etablerat kompanjonlärarskap som ett arbetssätt som ger möjligheter att samarbeta, växelverka och dela arbetsvardagen, säger utbildningsdirektören för de finskspråkiga utbildningstjänsterna Jari Kettunen.  

Borgå har gjort betydande investeringar i lärmiljöer och lokaler under flera år. Dessutom utvecklas de datatekniska lösningarna i skolorna och användningen av elektroniska läromedel hela tiden.  

– Vi har flera nya eller renoverade skolbyggnader som är planerade så att de på bästa sätt stöder lärandet, arbetet och skolvardagen, berättar utbildningsdirektören för de svenskspråkiga utbildningstjänsterna Rikard Lindström.  

Den nyaste skolbyggnaden, Strömborgska skolan för ungefär 500 elever, togs i användning i årsskiftet och skolan blev samtidigt en enhetsskola.

– Förutsättningarna för undervisning och samarbete i skolan är nu utmärkta, lärmiljöerna är mångsidiga och effektiva. För tillfället söker vi en specialklasslärare till en smågrupp, där eleverna har sociala och/eller emotionella svårigheter. Vi söker också ämneslärare i slöjd, berättar Strömborgska skolans rektor Carola Wiksten. 

Mera information: 
finskspråkiga utbildningstjänster, utbildningsdirektör Jari Kettunen
tfn 040 514 1133
jari.kettunen@porvoo.fi

svenskspråkiga utbildningstjänster, utbildningsdirektör Rikard Lindström
tfn 040 833 3789
rikard.lindstrom@porvoo.fi

Borgå stads lediga arbetsplatser kan sökas via Kuntarekry.