Hoppa till innehåll

Borgå stad delade ut hedersomnämnanden till sina anställda

Borgå stad belönar årligen årets medarbetare, årets chef och årets Må Bra-agent samt årets arbetsplats. Stadens personal kan årligen föreslå vilka som ska få hedersomnämnanden och stadens arbetarskyddskommission väljer dem bland förslagen.

Borgå stad belönar årligen årets medarbetare, årets chef och årets Må Bra-agent samt årets arbetsplats. Stadens personal kan årligen föreslå vilka som ska få hedersomnämnanden och stadens arbetarskyddskommission väljer dem bland förslagen.

I år utdelades hedersomnämnandena på tisdag 27.10.2020 på Konstfabriken i arbetshälsoårets huvudevenemang. Priserna utdelades av personaldirektör Anu Kalliosaari och arbetarskyddskommissionens vice ordförande Jouko Soini. Föreläsningen på Må bra-eftermiddagen hölls i år av basketbollandslagets tränare Henrik Dettman med temat Teamets livskraft skapar arbetshälsa. På grund av coronarestriktioner direktsändes tillställningen till personalen via en strömningstjänst.

Till årets medarbetare utsågs Keskuskoulus skolsekreterare Leena Westerlund, till årets chef speciallärare Anne Rytilahti inom specialdagvården och till Må bra-koordinator Saija Männistö inom koncernledningen. Till årets arbetsplats valdes stadens ledningsgrupp för exceptionella förhållanden enligt personalens motiveringar nedan:

Årets medarbetare: Keskuskoulus skolsekreterare Leena Westerlund

Leena Westerlund som är skolsekreterare i Keskuskoulu sköter också uppdraget som operatör för Borgå stads system Primus och Wilma. Hon såg också till att alla utvecklingspunkter i Utbildningsstyrelsens informationsresursprojekt KOSKI slutfördes i Primus- och Wilma-systemet i Borgå. Westerlund svarar också i fortsättningen för att alla uppgifter inom hela stadens finskspråkiga utbildningstjänster och småbarnspedagogik hålls aktuella i informationsresursen Koski.

Leena Westerlund har skött sitt arbete som Keskuskoulus skolsekreterare, utvecklingsprojekt och sitt uppdrag som operatör för Primus- och Wilma-systemet förtjänstfullt och utmärkt.

Några kommentarer från rektorer om Leenas arbete:

  • Jag skulle inte ha klarat mig av terminens början utan Leenas hjälp
  • Man får alltid vänlig och kunnig hjälp
  • Leena ska absolut nämnas till årets medarbetare
  • Hon skulle vara den rätta!
  • Jag instämmer absolut!
  • Leena har varit en stor hjälp.

Årets chef: Speciallärare Anne Rytilahti inom specialdagvården

Anne är alltid på plats för sina medarbetare och stöder i alla situationer. Till henne kan man ärligt berätta allt, både ris och ros som gäller arbetet eller vad som helst. Hon dömer ingen och bemöter alla som individer. Särskilt under svåra tider är hon alltid anträffbar eller tar kontakt om man inte kan svara på samtalet. Vid behov kommer hon på plats.

Anne sörjer mycket bra för sina medarbetares välmående och är förståelsefull. Rättvisa, rimlighet, diplomati och flexibilitet präglar hennes chefsarbete. Hon håller fast vid sina medarbetares rättigheter och är på vår sida i utmanande situationer.

Anne är en toppen chef som alltid sköter mycket bra om sina arbetstagare. Det känns tryggt när man vet att man alltid får hjälp om man behöver och man vet att saker blir gjorda.

Må Bra-agent: Koncernledningen – Saija Männistö

Saija uppmuntrar var och en att röra sig. Hon ser till att personalen informeras väl om motionsutbudet.

Saija rör sig aktivt, så hennes exempel uppmuntrar också andra.

Årets arbetsplats: Stadens ledningsgrupp för exceptionella förhållanden

Stadens ledningsgrupp för exceptionella förhållanden har skapat och ökat trygghetskänsla både hos stadens personal och invånare. Den har skapat förståelse för att de exceptionella förhållandena återspeglar sig i stadens alla tjänster och därigenom i anställda. Gruppens verksamhet har utstrålat expertis och förutseende. Gruppen har inte bara nöjt sig med att reagera på uppkomna situationer utan har faktiskt berett sig på att lösa eventuella problem som gäller anordnande av tjänster. Den har också uppmuntrat anställda att ta upp brister eller svaga länkar i krissituationen.

Incidenstalen som anger hur många som insjuknat i coronavirussjukan relaterade till befolkningens storlek har under epidemin varit i Borgå betydligt lägre än i den närliggande huvudstadsregionen. Detta är en förtjänst av alla aktörers goda gemensamma verksamhet. Ett bra ledarskap spelar en stor roll i en sådan här verksamhet. Också utifrån denna indikator har Borgå stads ledningsgrupp för exceptionella förhållanden mycket bra lett verksamhet mot coronavirussjukan.

Gruppens kommunikation har varit omfattande och skett via flera kanaler. Kommunikationen har också starkt stött olika sektorers egen kommunikation. 

Som bäst har ledningsgruppen för exceptionella förhållanden som omfattar alla sektorer ökat samhörighetskänsla bland stadens anställda.

Ytterligare information om de belönade ger Leena Juvakka
tfn 040 776 0909
leena.juvakka@porvoo.fi