Hoppa till innehåll

Borgå stad får finansiering för främjande av möjligheter till distansarbete

Miljöministeriet har beviljat Borgå stad finansiering för studier av distansarbetets framtida behov och bostadsproduktionen, så att de ska stöda planeringen av planläggningen. Den beviljade finansieringen är totalt 52 500 euro, vilket motsvarar 70 procent av projektets kostnader.

Projektarbetet avser Edelfelts strand i Haikoområdet som ska byggas till ett klimatneutralt bostadsområde. Projektet Perillä Edelfeltinrannassa (Framme i Edelfelts strand) börjar i maj 2021 och slutar i november 2021.

Invånarna får sin röst hörd via en enkät och en grupp av erfarenhetssakkunniga

Distansarbetet har blivit mycket vanligare i och med coronan. Samtidigt har man noterat att fungerande nätförbindelser inte är en tillräcklig sporre för en permanent ökning av distansarbetet.

– För att distansarbetet kan göras allmännare behöver man vettiga planeringsprinciper, detaljplanebestämmelser och tomtöverlåtelsevillkor. Dessa ska vara underlag för byggande av en sådan miljö som förstår distansarbetets behov och förändringar i arbetslivet många årtionden framåt, berättar stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Underlag för projektet Perillä Edelfeltinrannassa är enkät till Borgåbor om distansarbetets krav. Invånarnas röst blir hörd också med en grupp av erfarenhetssakkunniga.

– Till erfarenhetssakkunniggrupp inbjuds lokala distansarbetare som ska planera framtida behov och komma med önskemål om främjande av distansarbetet. Gruppen samlas några gånger under projektet, berättar generalplanechef Maija-Riitta Kontio.

Att distansarbetets behov blir en del av planeringen av bostadsområdet sker som del av detaljplaneringen av Edelfelts strand. I detaljplanearbetet utnyttjar och vidareutvecklar man praxis för klimatsmart planläggning som man har lärt sig i Skaftkärrprojektet men man skakar också om traditionell planläggningspraxis och utvecklar den så, att den motsvarar framtida behov.

Målet är att utveckla möjligheter till distansarbete

Utöver en enkät till invånarna är planering av den fysiska miljön och utarbetande av en rörelseplan en naturlig del av projektet.

– I planeringen av den fysiska miljön utreder man hur bostäderna och bostadsområdet planeras så, att det är lockande och gör distansarbetet möjligt. Goda planeringsprinciper måste bli verklighet också i praktiken, berättar Kontio.

Utvecklingen av distansarbetsmöjligheter påverkar oundvikligen rörelsebehoven. I arbetet utnyttjas Borgå stads nya trafikmodell.

– Med hjälp av trafikmodellen tar vi fram prognoser för fördelningen av färdsätten mellan gångtrafiken, cykeltrafiken, kollektivtrafiken och biltrafiken. Utöver detta gör vi bedömningar hur utvecklingen av distansarbetsmöjligheter påverkar invånarnas rörelsevanor, berättar Kontio.

Staden vill stöda invånarnas hållbara levnadssätt

Projektets syfte är att studera framtida behov av distansarbete och att även minska växthusgasutsläpp som arbetsresor och resor för uträttande av tjänsteärenden orsakar.

– Borgå vill stöda sina invånares hållbara levnadssätt genom att göra hållbara val i vardagen möjliga. Arbetsresornas andel av resor med personbil är märkbar, så när man utvecklar möjligheter till distansarbete kan man också främja möjligheter att göra hållbara val av färdsätt, berättar expert för hållbar utveckling Sanna Päivärinta.