Hoppa till innehåll

Borgå vatten förbättrar vattentjänstnät vid Mellangatan och Kyrkobrinken

Borgå vatten sanerar vattenledningsnät på Mellangatan och Kyrkobrinken. Grävarbeten påbörjas under vecka 15 och arbetet är beräknat att ta cirka 3 veckor. Smältningsarbeten utförs redan inkommande veckoslut.

Under arbetet stängs vägavsnitten för fordonstrafik som är belägna på saneringsområdet. Omväg märks ut med trafikmärken. Gångtrafiken för fotgängare ordnas. Vägavsnitten som stängs för fordonstrafik syns via kartlänken.

Saneringsarbetet utförs av Sujutek Ab