Hoppa till innehåll

Borgås bokbuss fick ett namn

Borgås bokbuss har fått ett namn. Den färgglada bussen heter nu Felix.

Kirjastoauto. Bokbussen.

Borgå stadsbibliotek fick sin nya bokbuss sommaren 2020 och det var från början klart att bussen skulle få ett namn. Namnförslag har samlats in av Borgåborna i olika sammanhang.
Namnrådet, dit bokbussens personal, förmannen för bokbussverksamheten och chefen för bibliotekstjänster hörde, har bekantat sig med alla namn och valt namnet Felix.
– Vi ville ha ett enkelt och kraftfullt namn som fungerar på olika språk. Det var en fördel om namnet hade en koppling till bokbussens utseende eller verksamhet, säger serviceförman Catharina Latvala.
– Felix är lätt att uttala och det fungerar på många språk. Det latinska ordet ”felix” betyder lycklig och vi önskar förstås bokbussen mycket lycka och framgång!, konstaterar Latvala.
På namnvalet inverkade också att Felix är namnet på en kattkund, som regelbundet besöker bokbussen på kvällsturens hållplats i Saxby. Bland bilderna och figurerna på bokbussen finns också en katt och kattsläktets latinska namn är Felis.