Hoppa till innehåll

Borgås musikklasser 50 år! Vårkonsert i Konstfabriken 9.5 ”Något gammalt, nytt och lånat”

Borgå stads musikklasser fyller 50 år i år. Under jubileumsåret händer mycket, allt från musikverkstäder till olika musikevenemang.

Höjdpunkten för detta läsår är en gemensam vårkonsert av årskurserna 3–9 i Konstfabriken. Konserten som är öppen för publik ordnas tisdagen den 9 maj klockan 18. Vårkonsertens tema är ”Något gammalt, nytt och lånat”.

– Konserten återspeglar det att undervisning i musikklass har en lång historia i Borgå, allt sedan år 1973. I de gemensamma åren – liksom även i vår emotsedda konsert – ingår något nytt, något gammalt och något lånat, berättar Marika Puukko som undervisar i musikklass i Keskuskoulu.

Gästande artist på konserten är solisten Emilia Vihanto, en tidigare elev i musikklass från Borgå. Vihanto, som arbetar som professionell sångerska och artist, har denna vår lett en sångverkstad i Borgå för elever i musikklasser i både lågstadiet och högstadiet, och i verkstaden gjordes bland annat ett nytt arrangemang av låten ”Thank you for the music”, vilken framförs på vårkonserten.

Musikklasserna ordnar varje läsår jul- och vårkonserter samt andra gemensamma framträdanden. I läsåret ingår förberedelser inför olika musikframträdanden som ett samarbete mellan olika årskurser.

– I musikklassen har eleverna roligt och får sjunga, spela och uppträda tillsammans, liksom på den här vårkonserten som vi har förberett tillsammans. I skolan finns också bland annat bandraster och olika tillvalsgrupper i musik för dem som är musikintresserade. Övergången till årskurs 7 i intilliggande Linnajoen koulu går smidigt, eftersom eleverna fortsätter som samma musikklass, berättar Puukko om musikklassen.

Borgå stads finskspråkiga utbildningstjänster har gemensamma musikklasser i Keskuskoulu (årskurs 3–6) och Linnajoen koulu (årskurs 7–9). Ansökan till musikklassen görs på våren i årskurs två, och studier i musik utanför skolan förutsätts inte för att eleven ska kunna söka eller antas till musikklassen.

Mer information:

Borgås musikklasser 50 år! Vårkonsert i Konstfabriken 9.5 kl. 18 – ”Något gammalt, nytt och lånat”. Biljetter kan köpas från Lippu.fi.