Hoppa till innehåll

Bräddning vid Strandgatans och Skepparegatans pumpstation på grund av störtregnen 21.8. – undvik ännu att simma i närområdena

En bräddning inträffade på lördag vid Borgå vattens pumpstation vid Strandgatan kl 18-18.20, ca 87 m3 och vid Skepparegatan kl 17.50-18.20 ca 85 m3 avloppsvatten utblandat med regnvatten rann ut i ån.

Invånarna ombeds att på grund av möjligen förhöjda mikrobhalter för säkerhets skull undvika att simma i ån i närheten av pumpstationen, som finns på Strandgatan, och att meddela avvikande observationer till Miljöhälsovården i Borgå eller till Borgå vatten. 

Uppgift om avloppsläckan har skickats till miljö- och miljöhälsovårdsmyndigheterna.

För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet.  Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, tillräckliga grönområden, permeabla ytor och genom att bygga och sanera dagvattennät.

Tilläggsuppgifter för media: Borgå vatten driftsingenjör Martin Alm, tfn +358 40 4891 950, martin.alm@porvoo.fi 

Borgå stad, Miljöhälsovård, Maarit Lönnroth p./tfn.  040 723 4121, maarit.lonnroth@porvoo.fi ja Hanna Sivén p./tfn 040 168 5599, hanna.siven@porvoo.fi