Hoppa till innehåll

Bräddningar vid Strömsbergs och Gammelgårds pumpstation på grund av regn 6.11.

Korta bräddningar vid Strömsbergs och Gammelgårds pumpstationer inträffade 6.11. under eftermiddagen och kvällen. Bräddningarna berodde på momentant höga regnmängder. Avloppsvatten utspätt med regnvatten flöt ut i terrängen. Enligt Borgå vattens uppskattning var mängden ca 72 kubikmeter från Strömsbergs pumpstation och ca 80 kubikmeter från Gammelgårds pumpstation. Strömsbergs pumpstation är belägen vid korsningen av Saxbyvägen och Strömsbergsvägen. Gammelgårds pumpstation är belägen längs Pohjakkavägen, cirka 250 meter från Karsbyvägen.

Invånarna ombeds att på grund av möjligen förhöjda mikrobhalter för säkerhets skull undvika att simma i närheten av pumpstationerna och att meddela avvikande observationer till Miljöhälsovården i Borgå eller till Borgå vatten. 

Uppgift om avloppsläckan har skickats till miljö- och miljöhälsovårdsmyndigheterna.

För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet.  Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, tillräckliga grönområden, permeabla ytor och genom att bygga och sanera dagvattennät.

Bräddningarnas inverkan på vattendragen bedöms och rapporteras enligt miljötillståndet. Det totala reningsresultatet räknas enligt miljötillståndet per kvartal och per år för Hermansö reningsverk. Dessutom övervakas havsområdets och Koddervikens status och vattenkvalitet regelbundet. Tillsvidare har reningsresultatet varit bra eller utmärkt och kraven enligt miljötillståndet har uppnåtts.