Hoppa till innehåll

Byggandet av Hammars tryckavlopp påbörjas 2023

Affärsverket Borgå vatten kommer att påbörja installationsarbetet av en ny tryckavloppsledning mellan Hammars avloppspumpstation och Hermansö avloppsreningsverk enligt vattentillståndet (Regionförvaltningsverkets beslut nr. 233/2021). Nya tryckavloppet installeras huvudsakligen på sjöbottnen vid Haikofjärden. På södra sidan var ledningen kommer i land fortsätter den längs med Haikovägen mot Hermansö avloppsreningsverk. Arbetet påbörjas i juni och beräknas vara klart under detta år.

Under våren har Borgå vatten meddelat om läckaget och reparationsarbetet som uppstod på nuvarande tryckavloppslinje mellan Hammars pumpstation och Hermansö avloppsreningsverk. Omgivningen vid läckagepunkten följs ännu med efter reparationsarbetet. Genom att ersätta den gamla tryckavloppsledningen, som redan nått slutet av sin livslängd, säkrar man avloppsnätets funktion.

Det är fråga om ett betydande projekt vars beredning påbörjats redan år 2018. Under 2022 byggde man de tryckavlopp på markområdena som var anknutna till projektet. Nu kör den sista etappen i gång varefter de gamla avloppslinjerna tas ur bruk. Tryckavloppslinjens längd i helhet är cirka 3,4 km varav 2,8 km är vattenområden. Av vattenområdet är cirka 0,4 km igenvuxet eller nästan igenvuxet vassområde.

Arbetsplatsens rörmaterial kommer att lagras samt förberedas för installation på Borgå stads tomt vid adressen Haikovägen 206–214, dvs. på före detta yrkesskolans tomt. Pga. materialtransporter samt andra funktioner anknutna till arbetsplatsen kommer tung trafik att öka i närheten av denna tomt under inkommande sommar och höst.