Hoppa till innehåll

Choices – rusmedelsfostran för elever i årskurs 6 och deras vårdnadshavare

Borgå stads ungdomstjänster ordnar under tiden 4–14 april evenemanget Choices – Ditt eget val! för alla elever i årskurs 6 i Borgå. Evenemanget ordnas i ungdomslokalen Zentra, Mannerheimgatan 20.

På evenemanget behandlas den ungas egna val gällande rusmedel. Eleverna introduceras till ämnet med en kort video, som handlar om en fest som ordnas av ett litet kompisgäng.
– Medan berättelsen framskrider diskuterar vi händelserna och då har alla en möjlighet att tryggt framföra sina egna åsikter medan en vuxen leder diskussionen, berättar ungdomsarbetare Petra Backman och Anna Jääskeläinen.
– Syftet med videon är att få de unga att fundera över sin egen situation och bland annat på om alla har ens en trygg vuxen i sin närmaste krets, ifall saker inte går som planerat? Eller vem som har ansvaret för en berusad kompis säkerhet eller om man kan överföra ansvaret till någon annan, säger Backman och Jääskeläinen.
Föräldrakväll den 26 april i Zentra
I slutet av evenemanget ombeds de unga att skriva ner anonyma meddelanden eller frågor till sina vårdnadshavare om rusmedel och evenemangets tema. Dessa läses sedan upp för föräldrarna på ett föräldramöte tisdagen den 26 april kl. 17.45–20 i ungdomslokalen Zentra, Mannerheimgatan 20.
Alla vårdnadshavare till elever i årskurs 6 är välkomna till föräldrakvällen. Under kvällen kan man diskutera temat och få tips om rusmedelsfostran. Med på kvällen är också en erfarenhetssakkunnig, som har egna erfarenheter av rusmedel och deras skadliga inverkan från sin ungdomstid. Evenemanget är avgiftsfritt.
Evenemanget streamas och det kan ses på ungdomstjänsternas egen YouTube-kanal Borgå Ungdomstjänster.
Det är bra att prata om rusmedel redan med sjätteklassister
– Vissa föräldrar undrar om inte en sjätteklassare ännu är alltför ung för att diskutera rusmedel, men vi anser att det är bra att diskutera ämnet i tid, så att den unga vid behov kan agera rätt, betonar Petra Backman.
Ungas försök med alkohol ökar på vårarna och ungdomsarbetarna och polisen möter unga i dåligt skick som behöver sjukhusvård. Även andra rusmedel, som cannabis och till och med starkare droger, cirkulerar bland unga.
– Det är bra att varna unga om risker och faror som drickandet av alkohol kan medföra. Den ungas kropp klarar inte av alkoholen och det kan vara rentav livsfarligt. Det är också skäl att komma ihåg att en berusad löper större risk att utsättas för brott. En berusad ung person kan nödvändigtvis inte försvara sig mot våld eller sexuellt utnyttjande. Det finns också större risk att bli utsatt för rån eller stöld om man är berusad, påminner socialhandledare Marie Grönroos från polisstationen i Borgå.
– Om föräldern till en ung person får ett samtal från ett okänt nummer, är det bra att svara. Det kan vara polisen som försöker meddela att den unga på ett eller annat sätt har hamnat i svårigheter, konstaterar Grönroos.
Borgå har utvecklat modellen Choices – ditt eget val utgående från Klaari Helsingfors metod Valintojen polku. Före evenemanget ordnas en introduktion för anställda.
Borgå stads ungdomstjänster samordnar evenemanget. Evenemanget ordnas tillsammans med stadens utbildningstjänster och den finska församlingen i Borgå.