Hoppa till innehåll

De förtroendevaldas e-postadresser förenhetligas

För skötseln av Borgå stads förtroendeuppdrag används i fortsättningen en porvoo.fi e-postadress som staden beviljat för detta ändamål. De förtroendevaldas e-postadresser är av formen fornamn.efternamn@porvoo.fi.

– De förtroendevalda har en central ställning i det kommunala beslutsfattandet. Eftersom de förtroendevalda sköter sitt uppdrag under tjänsteansvar och i sin roll representerar Borgå stad, visar den e-postadress som staden beviljar denna representationsroll och ökar förtroende och identifierbarhet, berättar förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri.

– Dessutom harmoniserar förenhetligandet av e-postadresserna verksamhetsmodellerna och minskar de manuella arbetsskedena i anslutning till de förtroendevaldas kontaktuppgifter, fortsätter Lenkkeri.

De nya e-postadresserna har tagits i bruk den första februari. I stadens webbtjänst kontrolleras och uppdateras de förtroendevaldas kontaktuppgifter under februari månad. De e-postadresser som de förtroendevalda använt tidigare är personliga och förblir i fortsättningen i de förtroendevaldas eget bruk.