Hoppa till innehåll

En ny mångsidig utställningsperiod börjar – konst finns även på nätet

En ny mångsidig utställningsperiod börjar i Borgå trots coronarestriktionerna. Gallerierna och utställningslokalerna är stängda, men man kan bekanta sig med utställningar och konstnärer genom intressanta intervjuer och besök på utställningar via nya videor på webben. 

En ny mångsidig utställningsperiod börjar i Borgå trots coronarestriktionerna. Gallerierna och utställningslokalerna är stängda, men man kan bekanta sig med utställningar och konstnärer genom intressanta intervjuer och besök på utställningar via nya videor på webben. 

Denna utställningsperiod i Borgå bjuder på ett mångsidigt utbud av aktuella konstnärer och konstformer inom samtida konst. Bland annat bjuds på en omfattande översikt över ny fotokonst, då examensarbeten från enheten för fotografikonst vid Aalto-universitetet ställs ut i stadens utställningslokaler. På våren visas dessutom en utställning av Borgås kändaste konstnärspar Karin och Åke Hellman som uppnått status som en klassiker inom bildkonst. 

Utställningsverksamheten i Konsthallen och Galleri Gamla Kaplansgården var avvikande under 2020. Då lokalerna hölls stängda på våren ställdes flera utställningar in eller flyttades. Till exempel Pekka och Teija Isorättyäs utställning som var planerad till december 2020 visas som en större helhet sommaren 2022.  Det nya utställningsprogrammet har planerats ända fram till augusti 2022. Det är fritt inträde till alla utställningar.

– För tillfället vet vi inte ännu hur vi kan genomföra utställningsprogrammet under våren 2021, men vi hoppas att vi efter början på året kan fortsätta med verksamheten säkert och enligt planerna. Det är ändå skäl att förbereda sig på ändringar och vi informerar sedan om dessa, säger utställningskoordinator Henrik Lindqvist. 

Inom den utsatta tiden, augusti 2020, lämnades 127 ansökningar om utställningstider in av enskilda konstnärer och arbetsgrupper. 

– När vi behandlade ansökningarna märkte vi att det har skapats gott om fina utställningshelheter trots den exceptionella tiden. Antalet ansökningar var också klart större än tidigare år, konstaterar Henrik Lindqvist.

Det går att bekanta sig med januari månads utställningar och konstnärer via videor

I Konsthallen visas i januari den svenska konstnären Filippas Arrias och Borgåbons Pauliina Turakka Purhonens utställning Himlen är blå och solen är en klocka. Utställningen måste stängas genast efter vernissageveckoslutet på grund av den försämrade coronasituationen, och den öppnas inte mera för publik. Det är ändå möjligt att bekanta sig med utställningen via en konstnärsträff på webben som producerats av Uppsala konstmuseum. Utställningen visades i Uppsala hösten 2020. Pauliina Turakka Purhonen har intervjuats på finska och Filippa Arrias på svenska.

– Det är sällsynt att se en gemensam utställning där konstverken har ett så här bra samspel med varandra, även om tematiken är väldigt olika. Som om goda vänner skulle föra ett samtal via sina konstverk. Filippa Arrias stora oljemålningar ger mycket kraft till en mörk och allmänt svår tid. Samtidigt berättar de en historia om hennes rötter i Surinam, beskriver utställningskoordinator Henrik Lindqvist.

I Galleri Gamla Kaplansgården inleddes utställningsåret i januari med en utställning av den unge bildkonstnären Totti Korpua. Utställningen är en del av hans berättande projekt, som via olika imaginära framtidsbilder söker sig bort från det människocentrerade. På utställningen finns skulpturer och målningar, som enligt konstnären berättar en berättelse om en mosstuva som erövrar världen och kör över hela människo- och hundsläktet. Man kan bekanta sig med utställningen via en video där konstnären rör sig bland konstverken på sin utställning och bland annat berättar om utgångspunkterna för sitt arbete. 

Ny fotokonst

I februari visas en utställning med examensarbeten av fotokonstnärer som får sin examen från magisterprogrammet vid Aalto ARTS. Utställningen bjuder Borgå på en omfattande översikt över vad som händer inom konstfotografering idag. Utställningen breder ut sig förutom i Konsthallen, Galleri Fickan och Hörnan också i Galleri Gamla Kaplansgården. 

– Vi är oerhört glada över att få vara med och arrangera denna utställning med examensarbeten från enheten för fotografikonst vid Aalto ARTS. Alumner inom fotokonst från Aalto ARTS, och före det Konstindustriella högskolan, hör obestridligt till de samtida konstnärer som klarat sig bäst internationellt under 2000-talet. Detta är också en fin början till att ordna utställningar med examensarbeten utanför huvudstaden också i fortsättningen, konstaterar Henrik Lindqvist.

I mars fylls Galleri Gamla Kaplansgården av uttrycksfulla människo- och djurfigurer, med en stor dos humor, sarkasm, gråt och skratt, yrande och synvillor. På Päivi Häkkinens och Kati Kovács första gemensamma utställning presenteras deras nyaste teckningar. Häkkinen är känd som skulptör och Kovács som prisbelönt serietecknare.Jaakko Autios installation Läheisyys i Konsthallen har skapats tillsammans med kören Nomad vocals.

Konstnärspar från när och fjärran

På utställningarna i april presenteras två konstnärspar. I Galleri Gamla Kaplansgården vänds blicken mot det förflutna, då en sällsynt utställning av den omfattande produktionen av Borgås kändaste konstnärspar Karin och Åke Hellman står på tur. På utställningen visas bland annat verk av Åke Hellman som inte visats förut.

I Konsthallen presenteras konstnärerna Kholod Hawash och Saddam Jumaily. Paret kommer från Basra i Irak. Jumailys verk har visats i stor omfattning i Mellanöstern, och hans verk ingår i flera offentliga och privata samlingar, bland annat i British Museum.

Kholod Hawashs textilverk behandlar kvinnans ställning i den västerländska kulturen och i Mellanöstern. Hawashs verk har redan hunnit väcka mycket intresse bland professionella inom konstbranschen i Finland, och förutom utställningen i Borgå kommer hon att delta i flera andra utställningar nästa år. Konstnärerna har hunnit åstadkomma mycket under sin korta vistelse i Finland. De har deltagit i HIAPs och Kones Saaren kartanos residensprogram och hållit utställningar i Helsingfors, Kuopio och nu i Borgå. På våren bor och arbetar de under två månaders tid i konstnärsresidenset i Konstfabriken i Borgå.

I maj ljuder Finlands nationalinstrument kantelen i Galleri Gamla Kaplansgården. Ljudverket Kanteleen kielin är en gemensamt verk av ljudkonstnären Leena Häkkinen från Borgå och kantelespelaren, doktor i musik, Timo Väänänen. Utställningen är kulmen på det stora projektet Kanteleen kielin. Som material till verket har använts ljudinspelningar som konstnärerna gjort under sina resor på fältet under mer än tio års tid.

I Konsthallen och Hörnan visas i maj en utställning som flyttades framåt med ett år förra våren. På Arto Korhonens, Reima Hirvonens och Magnus Strandbergs gemensamma utställning möts det personliga och det allmänna via målningar, installationer och rörlig bild.

Utställningsprogrammet görs i samarbete

Till arbetsgruppen som valde utställningar hörde bildkonstnär Sampsa Indrén från Konstföreningen i Borgå, Sirkka Tapio från Borgå Konstnärsgille och sakkunnig inom konstbranschen och samtida konst Krista Mikkola samt representanter för stadens kulturtjänster.

Till Konsthallen väljs i regel högklassiga, inhemska professionella utställningar med samtida konst. Vid valet beaktas också möjligheten till publikarbete och verksamhet vid sidan om utställningen.

I år visas också en utställning som arrangeras i samarbete med konstnärer som besöker konstnärsresidenset i Konstfabriken. I valen av utställningar till Galleri Gamla Kaplansgården betonas professionella utställningar med konst, formgivning, konsthantverk och kulturhistoria. Vid valen prioriteras konstnärer från Borgå.

Aktuell information om utställningar

Utställningar år 2021

Konsthallen i Borgå

12.01–02.02 Filippa Arrias & Pauliina Turakka Purhonen, målning/textilskulptur (fortsätter från december 2020) 

05.02–28.02 Aalto ARTS utställning med examensarbeten inom fotokonst

05.03–28.03 Jaakko Autio, ljudkonst 

02.04–25.04 Kholod Hawash & Saddam Jumaily, målning/textilkonst 

30.04–23.05 Arto Korhonen, Reima Hirvonen och Magnus Strandberg, installation

28.05–29.08 Borgå Triennal 

03.09–26.09 Kristin Wiking & Nina Wager, kinetisk installation

01.10–24.10 Christian Saldert, målning

29.10–21.11 Jussi Pyky & Jussi Meuronen, teckningar & installation

26.11–02.01.2022 Anssi Pulkkinen, skulptur/installation

Galleri Fickan

12.01–31.01 Hanna Saarikoski

07.02–01.03 Aalto ARTS utställning med examensarbeten inom fotokonst

05.03–28.03 Emmi Peura

02.04–25.04 Maija Blåfield, video/dokumentarisk

30.04–23.05 Petri Eskelinen, skulptur

28.05–29.08 Borgå Triennal 

03.09–26.09 Niina Mantsinen, textilkonst

01.10–24.10 Simo Saarikoski, videokonst

29.10–21.11 Nordisk konstnär, som en del av residenssamarbetet Pro Artibus

26.11–02.01.2022 Erika Erre, skulptur/installation

Hörnan

12.01–31.01 Hanna Räty, Raija Marttinen, Reija Palo-oja

05.02–28.02 Aalto ARTS utställning med examensarbeten inom fotokonst

05.03–28.03 Harri Hagman, Taju kankaalle

02.04–25.04 Kholod Hawash & Saddam Jumaily, målning/textilkonst

30.04–23.05 Arto Korhonen, Reima Hirvonen, Magnus Strandberg 

28.05–29.08 Borgå Triennal

 03.09–26.09 Kaija Mäenpää

01.10–24.10 Jesse Avdeikov

29.10–21.11 Ulpu Riikkonen

26.11.–02.01.2022. Melissa Sammalvaara, textilkonst

Galleri Gamla Kaplansgården

2.01–31.01 Totti Korpua, målning/textil/keramik

05.02–28.02 Aalto ARTS utställning med examensarbeten inom fotokonst

05.03–28.03 Päivi Häkkinen, Kati Kovács, teckning

02.04–25.04 Karin & Åke Hellman, målning/blandteknik

30.04–23.05 Leena Häkkinen, Timo Väänänen, ljudverket Kanteleen kielin

28.05–29.08 Borgå Triennal 

03.09–26.09 Satu Rautiainen, målningsinstallation

01.10–24.10 Saara Piispa & Lucie Kohler, teckning/målning/keramik

29.10–21.11 Laura Böök, Jane Hughes, Mari Mäkiö, målning/video/ljud/keramik

26.11–19.12 Kristoffer & Maija Albrecht, teckning/fotografi

27.12–30.12 Riku Kantola & Johanna Kunelius, Äänen kosketus, begreppskonst

Konstfabrikens utställningar är öppna tis.–fre. kl. 10–18, lör.–sön. kl. 10–16. Fritt inträde. 

Ytterligare information: Henrik Lindqvist, utställningskoordinator, henrik.lindqvist@porvoo.fi, tfn 040 489 1610. Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1, Borgå, taidehalli@porvoo.fi, tfn 040 730 9273.

Galleri Gamla Kaplansgårdens utställningar tis.–sön. kl. 10–16. Fritt inträde. Ytterligare information: Sini Kallio, kulturkoordinator, sini.kallio@porvoo.fi, tfn 040 676 3005. Galleri Gamla Kaplansgården, Mellangatan 13, Borgå, kappalainen@porvoo.fi, tfn 040 489 1771.