Hoppa till innehåll

Enkät om utvecklingen av Kokon idrottscentrum

Arbetet med utvecklingen av Kokon idrottscentrum har framskridit från intervjuer till enkäter. Med hjälp av enkäten kan användarna av Borgås idrotts- och evenemangstjänster berätta om sina önskemål om hur området borde utvecklas.

Arbetet med utvecklingen av Kokon idrottscentrum har framskridit från intervjuer till enkäter. Med hjälp av enkäten kan användarna av Borgås idrotts- och evenemangstjänster berätta om sina önskemål om hur området borde utvecklas.

Utarbetandet av en fastighets- och konceptutvecklingsplan för Kokon idrottscentrum varar till slutet av året och med planen söker man lösningar för utvecklingen av området. Området har en stor utvecklingspotential när det gäller att förbättra invånarnas välmående och mångsidiga idrottstjänster. Målet är att enligt stadsstrategin och idrottsprogrammet förbättra invånarnas möjligheter till självständig och ledd motion som främjar hälsa och välmående. 

Enkäten är öppen till början av juni

Med den just öppnade enkäten önskar staden få många önskemål, tankar och kommentarer till stöd för utvecklingsarbetet.

– Nu har vi öppnat en öppen enkät med hjälp av vilken invånarna, företag och föreningar i Borgå kan delta i arbetet med utvecklingen av området. De kan berätta om sina egna önskemål som gäller Kokons område eller idrotts- och evenemangstjänster i regionen i allmänhet, beskriver stadsutvecklingsexpert Mika Korhonen i Realidea Oy.

Vid sidan av den allmänna enkäten har det till idrottssällskapen på området öppnats en riktad enkät med vilken det närmare kartläggs grenspecifika synpunkter och behov. Länken till enkäten till idrottssällskapen har redan sänts till sällskapens kontaktpersoner per e-post.

– Enkäten är kort, så det är lätt att besvara den snabbt eller vid behov använda mer tid till den. Vi önskar att så många som möjligt svarar på enkäten, så att vi får en så omfattande helhetssyn som möjligt på utvecklingsbehoven av området, säger Korhonen.

Ytterligare information

planläggare Pekka Mikkola
tfn 040 489 5753
pekka.mikkola@porvoo.fi