Hoppa till innehåll

Epoon koulus verksamhet flyttas till Keskuskoulu för nästa vecka – orsaken är ett ozoneringsförsök

Epoon koulus verksamhet måste flyttas till Keskuskoulu för fem dagar från och med måndag. Orsaken är ett ozoneringsförsök som gjorts i skolans stängda och ur bruk tagna gymnastiksal.

Skolans elever och personal transporteras med bussar till Keskuskoulu på måndag morgon, och tillbaka till Ebbo i slutet av skoldagen. Elevernas skoldag börjar och slutar enligt schemat vid Epoon koulu.

– Vi har gett tillstånd till ett företag att göra ozoneringsförsök och -mätningar i gymnastiksalen. Kommunikationen och förståelsen om saken mellan företaget och informationen till skolan och vårdnadshavarna har inte varit fungerande. Ozoneringen har gjorts flera nätter, och man har inte sett till att stänga av utrymmena ordentligt, beklagar fastighetsdirektör Mikko Silvast.

– Vi är verkligen ledsna och beklagar att vi inte har lyckats säkerställa skolans lokalers säkerhet. Vi flyttar skolans verksamhet som en försiktighetsåtgärd till Keskuskoulu för fem dagar. Under den tiden städas lokalerna ordentligt efter ozoneringen och vädras, säger direktör för grundläggande och gymnasieutbildning Jari Kettunen.

Ozon är skadligt för hälsan. Ozon kan ge akuta irritationssymtom (bröstsmärta, hosta, andningssvårigheter och halsirritation), om symtomen inte har uppstått, kommer de inte med fördröjning. Långvarig exponering kan orsaka allvarligare symtom. Ozoneringen har gjorts i gymnastiksalen, och gasen har av allt att döma spridit sig också till andra utrymmen.

Om man är orolig för sitt barns hälsa lönar det sig att kontakta skolhälsovårdaren.

Ozoneringen har inget att göra med planerade reparationsåtgärder. Det är inte meningen att skolas gymnastiksal repareras eller tas i bruk.