Hoppa till innehåll

Företag, sammanslutningar och övriga organisationer – ansök om utmärkelse för klimat- och miljögärningar

Företag, sammanslutningar och organisationer kan igen ansöka om Borgå stads utmärkelse Jag stöder ett klimatsmart Borgå för sin verksamhet för klimatet och miljön. Mottagaren av utmärkelsen får en marknadsföringsvideo som företaget, sammanslutningen eller organisationen kan använda. Ansökningstiden pågår fram till den 17 juni. Utmärkelsen delas ut torsdagen den 22 september på forumet för hållbar utveckling Clean World Porvoo.

Porvoon kaupungin tunnus.

Också små gärningar har betydelse!

Borgå stad delar ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå nu för tredje gången. Alla östnyländska företag, sammanslutningar och övriga organisationer som har verksamhet i Borgå kan lämna in en ansökan. Utmärkelsen kan ansökas för alla klimat- och miljögärningar.

– Ur ansökningsblanketten ska också framgå hur företaget har beaktat miljön och klimatet i sin verksamhet före det pågående året. Stöder du Borgåbornas val för en hållbar vardag? Beaktas miljöfrågorna i dina leveranskedjor? Ökar din verksamhet medvetenheten om hållbara val? Har du ökat din verksamhets energieffektivitet? Också små gärningar är viktiga och vi vill gärna höra om dem, säger Sanna Päivärinta, stadens expert på hållbar utveckling.

Mottagaren av utmärkelsen väljs av en jury som består av styrelseordförande Patrik Björkman från Borgå företagare rf, direktören för hållbar affärsverksamhet Leena Alihakkola från utvecklingsbolaget Posintra, Sarwa Yoga Oy:s grundare Tea Jääskeläinen som fick utmärkelsen i fjol, ungdomsfullmäktiges ordförande Ronja Flykt samt stadens expert på hållbar utveckling Sanna Päivärinta.

Mot en hållbar vardag

Borgå stad har som mål att vara en kolneutral stad före år 2030. Detta betyder att betydelsen av en hållbar vardag betonas och företagen spelar en central roll för att göra det möjligt.

– Det är ett faktum att företag, sammanslutningar och övriga organisationer svarar för att erbjuda hållbara produkter och tjänster till konsumenterna. En hållbar konsumtion intresserar allt flera och också lagstiftningen styr starkare företagen att agera ansvarsfullt. En större efterfrågan gör det möjligt för konsumenterna att göra hållbara val i vardagen och för företagen att bli framgångsrika, konstaterar Päivärinta.

Med utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå vill Borgå stad ge beröm till de företag, sammanslutningar och övriga organisationer som möjliggör en hållbar vardag och främjar klimat- och miljögärningar tillsammans med staden.