Hoppa till innehåll

Fritidstjänsternas kundavgifter höjs vid ingången av år 2024

Fritidstjänsternas kundavgifter höjs vid årsskiftet. Höjningarna gäller idrotts-, kultur-, biblioteks- och ungdomstjänster. Höjningen är cirka 4 procent.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Skälet till avgiftshöjningarna är den allmänna ökningen av kostnadsnivån. På fritidstjänsternas kundavgifter tillämpas inte en regelbunden indexhöjning annars än t.ex. på hyror på lokaler som staden äger, så det är motiverat att priserna ibland justeras i förhållande till stadens kostnadsnivå, konstaterar fritidsdirektör Minna Särelä som har fattat tjänsteinnehavarbeslutet i ärendet.

Till exempel engångsavgiften till simhallen för vuxna stiger från den nuvarande med 30 cent till 6,30 euro.
– Kundavgifterna i Borgå stads fritidstjänster är i regel måttliga och starkt subventionerade för att de skulle vara tillgängliga för så många invånare som möjligt. Till exempel täckte Borgå stad förra året cirka 70 % av kostnaderna för varje simhallsbesök. I och med att kostnadsnivån stiger minskar inte andelen som stadens stöd utgör trots prishöjningen, berättar Särelä.

I regel stiger höjningen av kundavgifterna i kraft vid årsskiftet men om en gällande avtalsperiod bestämmer priset över årsskiftet, träder det nya priset i kraft först när avtalsperioden löper ut.

– Till exempel bötesavgifterna i biblioteken har nyligen bestämts i samarbete med Helle-biblioteken och besluten om ändringar fattas i alla kommuner som hör till Helle-biblioteken, så dessa avgifter förblir oförändrade. Näse gårds kortvariga hyresavtal för kulturverksamheten har upprättats till att gälla till utgången av september nästa år, så den aktuella lokalitetshyran höjs vid ingången av oktober nästa år. På samma sätt träder prishöjningarna för idrottssalar, idrottshallar och idrottstjänsternas handledda verksamhet i kraft först efter den nuvarande säsongen för ordinarie turer och verksamhetssäsongen, berättar Särelä.