Hoppa till innehåll

Genom att minska gräsklippningen kan vi befrämja florans mångsidighet, också pollinerarna tackar

Borgå stad har redan under flera år minskat på gräsklippningen på områden var gräset inte används för motion eller vistelse.

Kukkiva niitty. Blommande äng.

Minskat gräsklipp utgör en del av naturbaserat underhåll av grönområdena. På så sätt strävar man till att öka mångfalden av arter och erbjuda livsmiljöer för bin och övriga pollinatörer.
De mest vidsträckta områden som man lämnat oklippta tidigare år är ängen vid Bågvägen i Gammelbacka, västra delen av Centralgatan och Gammelbacka gårdsparkens södra sluttning. Vid Säterihagens Ladugårdsäng, Rävparken i Vårberga, områden tillhörande Pellervoparken samt parkområden vid Veckjärvivägen har gräset klippts ett färre antal gånger redan i några år.
Gräsmattskanter som gränsar till gångar och fastigheter klipps till cirka två meters bredd för att minska olägenheter orsakade av fästingar och lundsnäckor. Våta gräsplaner, sluttningar samt gräs under dungen kommer inte klippas i valda objekt.
– Dessa områden bärgas senast på hösten och avfallet samlas upp, säger ansvarig trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen.
Förutom att man låter gräsen växa sig till ängar finns det i Borgå också sådda ängar, såsom ängen vid Vakttornsgatan, där bland annat prästkrage och tjärblomster blommar just nu.


Värnandet av naturens mångfald som en del av stadsstrategin

I Borgå nya stadsstrategi nämns avvärjandet av naturförlust. Hållbart och naturbaserat underhåll av grönområdena utgör en viktig del av avvärjandet. Kortklippt gräs är fortfarande ett ideal för många och attitydförändring tar tid.
– Alla kommuner står inför samma utmaning och det håller på att bli en ny praxis att minska på antalet gräsklippning vid lämpliga objekt. Responsen i Borgå har huvudsakligen varit positiv men kommuninvånarnas kännedom bör fortfarande ökas, säger Tarkiainen.
Staden planerar att låta göra en invånarenkät gällande ämnet mot slutet av sommaren. I invånarenkäten har stadsborna möjlighet att ge förslag om nya mål och berätta om sina erfarenheter – om den minskade gräsklippningen vållat problem på något område.