Hoppa till innehåll

Hurdan konst skulle du vilja se på Borgå parkgata och i dess näromgivning?

Kom med att göra Borgå parkgata allt trivsammare, stiligare och tryggare med hjälp av konst! Delta i enkäten och berätta hurdan konst du skulle vilja se i området och i vilken del av området konsten helst skulle placeras.

Taideteos Taidetehtaan edessä.

Planeringen av Borgå parkgata och dess näromgivning pågår för närvarande. Den nuvarande Västra Mannerheimleden som snart ska bli Borgå parkgata är en av stadens mest betydande gatusträckorna. Tusentals Borgåbor rör sig längs den varje dag, och gatusträckan är också en passage till staden från Helsingfors håll.

Vilken typ av offentlig konst skulle göra din vardag mer intressant och öka områdets trivsamhet?

I planeringen av Borgå parkgata tas i synnerhet hänsyn till områdets trygghet, trivsamhet och representativitet, och det ska upprättas ett separat konstprogram för området. Borgåbor och alla andra intresserade kan delta i upprättandet av konstprogrammet genom att svara på enkäten senast den 18 maj.

Avsikten med konstprogrammet är att integrera konsten i människornas vardag samt att höja kvaliteten på och trivseln i bostads- och livsmiljön. Med offentlig konst avses bland annat skulpturer, ljus- och ljudkonst samt konst som ansluter sig till evenemang eller stadsstrukturen, exempelvis gatlyktor. Genom offentlig konst kan alla uppleva kostnadsfria konstupplevelser och trivsamhet i sin egen livsmiljö.

– Vi vill höra åsikter och önskemål från både Borgåbor och andra som använder området. Har du exempelvis minnen relaterade till Borgå parkgata och dess omgivning eller känner du till intressanta historier om människor som bott i området? Eller kommer du ihåg någon lokal- eller kulturhistoriskt betydande händelse eller byggnad relaterad till Borgå parkgata som ska tas hänsyn till i konsten och på evenemang i området? frågar konstkoordinator Heini Orell från Frei Zimmer Oy.

Var skulle konsten göra dig glad, överraska eller pigga upp miljön?

Respondenterna kan även föreslå andra platser där de skulle vilja se offentlig konst: Var skulle konsten överraska, göra dig glad eller pigga upp vardagsmiljön? Skulle det kunna finnas konst på busshållplatser, anslutningsparkeringar, gatlyktor, stadsmöbler, såsom bänkar eller någon annanstans?

– Vi hoppas att Borgå parkgatas konstprogram hjälper oss att fortsätta göra stadsmiljön mångsidigare och intressantare tillsammans med invånarna. Genom konstprogrammet på Västra Åstranden har vi redan fått över tio betydande nutidskonstverk på mindre än tio år. Konstverken har finansierats med så kallade konstavgifter som debiterats från områdets byggare i samband med tomtköp. Samma finansieringsmodell ska användas även i detta område, berättar Susann Hartman, chef för kulturtjänsterna.

Det tar cirka 10 minuter att fylla i enkäten. Enkäten besvaras anonymt. Personuppgifter som berör respondenten lagras inte i något skede i enkäten.

Det är också möjligt att komma och diskutera konstprogrammet med stadens representanter på Borgådagarna lördagen den 10 juni. Närmare information publiceras senare i samband med att Borgådagarnas program publiceras.
Enligt planen ska konstprogrammet genomföras i takt med att området utvecklas. Programmet ska vara färdigt i slutet av 2023. Konstprogrammet upprättas av Frei Zimmer Oy i samarbete med Borgå stad.