Hoppa till innehåll

I Borgå inleds anbudsförfarande för 22 nya egnahemstomter

Borgå stad erbjuder i höst 22 nya egnahemstomter bl.a. i Haiko, Hermansö, Majberget och Finnby. Anbudsförfarandet för nya egnahemstomter pågår mellan den 23 oktober och den 13 november. Dessutom bjuder staden ut tomter i fortlöpande ansökning på olika håll i staden. Den 30 oktober ordnas ett informationsmöte om egnahemstomter som är öppet för alla. Vid mötet berättar man närmare om tomterna, planbestämmelserna och ansökningsförfarandet.

Ilmakuva Haikkoonlammen pientaloalueelta.

De nya tomterna säljs på basis av anbud

Borgå stad erbjuder i höst 22 nya tomter. De nya tomterna ansöks genom anbudsförfarande. På basis av anbud säljs 5 tomter i Haikoträsket, 1 tomt i Haikostranden, 2 tomter i västra Haiko, 1 tomt i Hermansö, 1 tomt i Vårdalen, 4 tomter i Finnby och 8 tomter i Majberget.

– Nu kan byggarna välja om de vill ha en tomt i stadens östra, västra eller norra del. Eller man kan välja tomten utgående från om man vill bygga ett hus i en våning eller i flera våningar eller ett så kallat sluttningshus. Det är möjligt att bygga ett envåningshus på tomterna i Hermansö och Finnby samt på en tomt i västra Haiko, berättar lantmäteriingenjör Mervi Fors.

Tomter i fortlöpande ansökning

Dessutom erbjuder staden hela tiden tomter till fast pris, och en sådan tomt överlåts till den som först ansöker om den. Tomterna till fast pris kan också arrenderas.

– För tillfället har staden 15 tomter till fast pris på landsbygden i Kerko och i Hindhår samt i Vårdalen, Majberget och Haikostranden. Tomter blir dock ibland lediga också i andra områden, och därför lönar det sig att följa stadens webbplats, fortsätter Fors.

Information om egnahemstomter på informationsmöte den 30 oktober

På måndagen den 30 oktober kl. 16.30–19 ordnas ett informationsmöte om egnahemstomter i Kommungården, mötet är öppet för alla. I mötet deltar experter i byggnadstillsynen och tomtöverlåtelsen. Anmäl dig i förväg per e-post till adressen

Informationsmötet om tomterna ordnas i Kommungården på adressen

Vid evenemanget hålls två föreställningar om tomter med samma innehåll på cirka 15 minuter kl. 16.45 och 18. Man kan komma till informationsmötet när som helst, eftersom resten av tiden är reserverad för att de som funderar på att söka tomt ska kunna diskutera med experter.

– Alla som är intresserade av Borgå stads tomter har möjlighet att delta i informationsmötet för att höra om och diskutera egnahemstomterna och ansökningen. Om det känns svårt att förstå planbeteckningar eller byggbestämmelser är detta ett ypperligt tillfälle att få klarhet i dem. På informationsmötet kan man bekanta sig med detaljplanebeteckningarna och bygganvisningarna för tomterna och med de övriga uppgifterna om dem.

Ansökningar och ytterligare information

Anbuden och ansökningarna lämnas via Borgå stads elektroniska ärendehanteringsprogram ePorvoo.

Tiden för inlämnande av anbud löper ut på måndag 13.11.2023. Tomter till fast pris kan sökas kontinuerligt och de överlåts i den ordning som ansökningarna kommer in.

Mera information om tomterna, deras storlek, pris, anvisningar gällande ansökan och bygganvisningar samt om detaljplanen för området finns på sidan Egnahemstomter.

Marknadsföring av boende via flera kanaler

Borgå stad marknadsför kontinuerligt Borgå som bostadsort via flera kanaler. Metoder är bl. a. kontinuerlig digital annonsering med sökord, marknadsföring via sociala medier och riktade tidningsannonser, till exempel i samband med egnahemsmässan i Vanda.

– På hösten publiceras en serie med tre artiklar om boende på webbplatsen etuovi.com. Med detta strävar vi efter att nå de som funderar på att byta bostad och hemort. I artiklarna presenteras tre olika familjer som flyttat till Borgå, och de berättar hur Borgå känns för den nya invånaren, berättar marknadsförings- och kundtjänstchef Raila Lassila.

Marknadsföringen av boendet styrs till en webbplats för inflyttare: