Hoppa till innehåll

I Borgå tas stadscyklarna åter i bruk

Stadscyklar kan igen hyras av Borgåbor under sommarmånaderna. Det första försöket med stadscyklar i Borgå var i fjol, och cyklarna var mycket populära. I år är antalet cyklar nästan det dubbla, och också nya cykelstationer kommer att fås. Borgå stad valde KaaKau Oy till leverantör av stadscyklar för de närmaste tre åren. Också Varuboden Osla deltar i samarbetet.

Stadscyklar kan igen hyras av Borgåbor under sommarmånaderna. Det första försöket med stadscyklar i Borgå var i fjol, och cyklarna var mycket populära. I år är antalet cyklar nästan det dubbla, och också nya cykelstationer kommer att fås. Borgå stad valde KaaKau Oy till leverantör av stadscyklar för de närmaste tre åren. Också Varuboden Osla deltar i samarbetet.

Antalet cyklar har ökats

– Användningen av stadscyklar senaste sommar överträffade alla förväntningar. Användarna var nöjda med cyklarna och önskade en fortsättning på möjligheten att använda dem. Stadscykeln är ett smidigt sätt att färdas på i stadsområdet, vare sig man är ortsbo eller turist. Flera stadscyklar än i fjol ansågs behövas för att betjäna ett större område med cykelstationer och för att öka systemets användbarhet, berättar trafikingenjör Antti Rahiala vid Borgå stad.

Stadscyklarna i Borgå är en del av det internationella cykelnätverket Donkey Republic. Samma applikation för hyrcyklar kan användas exempelvis i Berlin, Paris och Köpenhamn.

I år erbjuds de aktiva cyklisterna i Borgå förutom månadsmedlemskap också alternativet säsongspass. Varuboden Oslas ägarkunder finner i S-Mobilen en förmånskod som under maj månad gäller för köp av säsongspass till specialpris.

– Vi samarbetade med Kaakau för första gången i somras, och eftersom resultaten var goda, var det självklart att vi också denna sommar skulle vara med. Hos oss i Varuboden Osla arbetar vi mycket för miljön, och cykling ser vi som en riktig miljögärning. Också under dessa epidemitider är cykeln ett bra och säkert sätt att ta sig från en plats till en annan, säger Mikko Ala-Huikku, sektordirektör vid Varuboden Osla.

I Borgå finns det 25 cykelstationer för stadscyklar

I sommar börjar vi med cirka 25 cykelstationer. Cykelstationerna är inte stationära, och vi har ännu möjlighet att placera ut flera stationer, beroende på den respons vi får. Några av de populäraste cykelstationerna år 2019 var Vårberga köpcentrum, köpcentret Lundi, Konstfabriken och Krämaretorget. Populära var också cykelstationerna vid Sibeliusbulevarden, Näse S-market, åstranden, Gammelbacka och Huktis. Senaste sommar användes stadscyklarna i Borgå nästan 6 000 gånger. Aktuell information om stationerna kan sökas från mobilappen Donkey Republick och på KaaKaus webbplats.

Cyklarna hålls rena

Under epidemin är stadscykeln ett bra sätt att ta sig från en plats till en annan Rengöring av beröringsytorna på cyklarna behöver dock ägnas speciell uppmärksamhet. KaaKaus anställda torkar och tvättar cyklarna extra effektivt i samband med den normala utjämningsronden. Mobilappen ger anvisningar för rengöring av cykelns ytor efter användning.

Säkerhetsåtgärder vid användning av stadscykeln:

 • Ha på dig handskar när du använder cykeln.
 • Sköt om handhygienen.
 • Håll säkerhetsavstånd till andra.
 • Desinfektera också mobilen dagligen.

Ta stadscykeln i bruk med mobilappen

När du vill börja använda stadscyklar gör så här:

 1. Ladda ner Donkey Republic från appbutiken.
 2. Registrera dina betaluppgifter i appen.
 3. Identifiera en ledig cykel.
 4. Njut av cykling.
 5. Återlämna cykeln till valbar station.

Tills vidare fungerar Donkey Republic endast på engelska men också en finsk och en svensk version publiceras inom maj.

Prisexempel på hyrning av stadscykel:

 • Säsongspass 30 € (25 € med VBO:s förmånskod), gäller hela året
 • Månadsmedlemskap 9 €, samma förmån som för säsongspass
 • Engångshyrning från 1 €
 • Börjar med 60 min. gratis användningstid

Tilläggsuppgifter:                      
Verkställande direktör, Kaakau Oy
tfn 044 716 0644
info@kaakau.fi

Trafikingenjör Antti Rahiala, Borgå stad
tfn 040 193 1426
antti.rahiala@borga.fi

Sektordirektör Mikko Ala-Huikku, Varuboden-Osla
tfn 010 765 9303
mikko.ala-huikku@sok.fi