Hoppa till innehåll

Idéer är till för att förverkligas – byteställe för skott i huvudbibliotekets entréhall

Borgå stadsbibliotek genomför idén “Utbyte av skott”, som mottogs genom deltagande budgetering. Idén fick 147 röster i omröstningen bland medborgarna. Det fullständiga resultatet av omröstningen och idéerna finns tillgängliga på stadens webbtjänst https://www.eporvoo.fi/sv-SE/osallistuva-budjetointi/selaa-tuloksia/.

Möbeln som ska användas för ändamålet har redan köpts in och kommer att installeras i huvudbibliotekets entréhall, nära avhämtningsplatsen för reserverade böcker. Vid den här tiden på året är dock växterna mestadels i vila och lämpar sig inte för att klippas. Sticklingsbytet kommer därför att introduceras på vårvintern när säsongen börjar, förmodligen under vecka 7. Mer information om detta kommer när tidpunkten närmar sig.

Huvudprincipen för utbytet är att både den som är nybörjare och den som har gröna fingrar kan lämna sticklingar av sina prydnadsväxter eller nyttoväxter i skåpet utan kostnad. Även plantor som man odlat själv kan lämnas, om fröna råkat gro bättre än förväntat. På samma sätt kan du ta med dig hem sticklingar från skåpet som andra har lämnat där.

Sticklingsbytet fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Bibliotekspersonalen tillhandahåller några små kärl och bevattningsutrustning och ser till att systemet fungerar. Användarna förväntas dock visa gott omdöme när det gäller mängden och kvaliteten på de växter som lämnas in och när det gäller att hålla skåpet rent.

Mer detaljerade instruktioner om hur skåpet används och grundläggande information om växtvård, växtsjukdomar och annan relevant information kommer att finnas i anslutning till skåpet och på bibliotekets informationskanaler. Ett bra informationspaket om växtskydd finns på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/sv/vaxter/vaxtsjukdomar-och-skadedjur/.